shipping icon

pickup icon

Houseplants

Begonia dregei 'Glasgow' - 6 inch plant

Begonia dregei 'Glasgow' - 6 inch plant

Regular price $20.00
Clivia miniata (yellow flower) - 1 gallon plant

Clivia miniata (yellow flower) - 1 gallon plant

Regular price $15.00
Clivia miniata (yellow flower) - 2 gallon plant

Clivia miniata (yellow flower) - 2 gallon plant

Regular price $30.00