shipping icon

pickup icon

South African Plants

Acmadenia obtusata - 1 gallon plant

Acmadenia obtusata - 1 gallon plant

Regular price $15.00
Acmadenia sheilae - 1 gallon plant

Acmadenia sheilae - 1 gallon plant

Regular price $15.00
Agapanthus 'Tinkerbell' - 1 gallon plant

Agapanthus 'Tinkerbell' - 1 gallon plant

Regular price $15.00
Aristea bakeri - 5 gallon plant

Aristea bakeri - 5 gallon plant

Regular price $50.00
Aulax cancellata (female) - 2 gallon plant

Aulax cancellata (female) - 2 gallon plant

Regular price $30.00
Begonia dregei 'Glasgow' - 6 inch plant

Begonia dregei 'Glasgow' - 6 inch plant

Regular price $20.00
Buddleja knappii - 1 gallon plant

Buddleja knappii - 1 gallon plant

Regular price $15.00
Bulbinella nutans subsp. nutans - 1 gallon plant

Bulbinella nutans subsp. nutans - 1 gallon plant

Regular price $15.00
Erica caffra - 1 gallon plant

Erica caffra - 1 gallon plant

Regular price $15.00
Euphorbia grandicornis - 6 inch plant

Euphorbia grandicornis - 6 inch plant

Regular price $15.00
Gladiolus flanaganii - 6 inch plant

Gladiolus flanaganii - 6 inch plant

Regular price $20.00
Gomphostigma virgatum - 1 gallon plant

Gomphostigma virgatum - 1 gallon plant

Regular price $15.00
Hesperantha coccinea crimson flag - 1 gallon plant

Hesperantha coccinea crimson flag - 1 gallon plant

Regular price $15.00
Ilex mitis - 1 gallon plant

Ilex mitis - 1 gallon plant

Regular price $15.00
Ilex mitis - 5 gallon plant

Ilex mitis - 5 gallon plant

Regular price $50.00
Leonotis leonurus - 1 gallon plant

Leonotis leonurus - 1 gallon plant

Regular price $15.00
Leonotis ocymifolia 'Savannah Sunset' - 1 gallon plant

Leonotis ocymifolia 'Savannah Sunset' - 1 gallon plant

Regular price $15.00
Leucadendron 'Monster' - 2 gallon plant

Leucadendron 'Monster' - 2 gallon plant

Regular price $40.00
Leucadendron 'Safari Goldstrike' (female cultivar) - 2 gallon plant

Leucadendron 'Safari Goldstrike' (female cultivar) - 2 gallon plant

Regular price $40.00
Leucadendron 'Safari Sunset' (female cultivar) - 2 gallon plant

Leucadendron 'Safari Sunset' (female cultivar) - 2 gallon plant

Regular price $40.00
Leucadendron 'Wilson's Wonder' (male) - 2 gallon plant

Leucadendron 'Wilson's Wonder' (male) - 2 gallon plant

Regular price $40.00
Leucadendron - seedling of 'Pisa' (female) - 1 gallon plant

Leucadendron - seedling of 'Pisa' (female) - 1 gallon plant

Regular price $20.00
Leucadendron arcuatum (female) - 2 gallon plant

Leucadendron arcuatum (female) - 2 gallon plant

Regular price $40.00
Leucadendron argenteum - 1 gallon plant

Leucadendron argenteum - 1 gallon plant

Regular price $40.00