shipping icon

pickup icon

Haworthia limifolia- 4 inch plant

Haworthia limifolia- 4 inch plant

  • $10.00
    Unit price per